ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ စင္ကာပူ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အိမ္ျခံေျမက႑မွာ နံပါတ္ငါး အဆင့္တြင္ရွိေနၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျပည္တြင္း အိမ္ျခံေျမဝက္ဘ္ဆုိက္House.com.mm က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၄င္းတုိ႔၏ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံခန္႔ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး
က႑ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုဝင္လာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က အမ်ားဆံုး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္ဟု ၄င္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
House.com.mm က ၄င္းတုိ႔ေလ့လာထားသည့္စစ္တမ္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၇ တြင္ၿပီးစီးမည့္ အိမ္ျခံေျမစီမံကိန္း အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေနၿပီျဖစ္သည့္ အခန္းလြတ္မ်ားလည္း ရွိေနသည့္အတြက္ လာမည့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ အားေကာင္းမည္ဟု ေျပာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည့္အတြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာေစ်းကြက္၊ ႐ံုးခန္းေနရာ ေရာင္းဝယ္ငွားေစ်းကြက္မ်ားမွာ လတ္တေလာတြင္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ္လည္း မၾကာခင္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ House.com.mm က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွာ သံုးသပ္ အစီရင္ခံထားသည္ဟု ဆုိသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွား လုပ္ငန္းဟာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေအးေနခဲ့ေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကေတာ့ က်မသြားခဲ့ပါဘူး''ဟု House.com.mm က ဆုိထားသည္။ ''ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္လုိက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္က အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ေပၚ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွစ္ခုကို အာဆီယံရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံတကာက စံႏႈန္းေတြအတုိင္း ပူးေပါင္းလုိက္တာေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအၾကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ

တစ္သားတည္း ျပဳလုပ္လာႏုိင္ၾကမွာပါ''ဟု House.com.mm ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ Mr. NiteshKhirwal က ေျပာသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္က ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာ႐ံုကုိ ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။ ''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တုိးတက္လာျခင္းရဲ႕ သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ေရာင္းေတြနဲ႔ ငွားလိုႏႈန္းေတြ ျမင့္မားလာႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ဘက္ျခမ္းေတြမွာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခင္ကာလမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမေခတ္ကို ျပန္ေရာက္လာႏုိင္ေတာ့
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။ 
''ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာမယ္ဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔အတြက္ ေျမေနရာေတြက က်ိန္းေသ လိုအပ္လာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အားေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ေတြ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္က ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွား မွ်တေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တုိင္းက အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.